Specifikace

Přehled prací Hrubá stavba K dokončení Na klíč
Obvodové nosné stěny vč. vnějšího a vnitřního opláštění
Vnější zateplení budovy včetně venkovní fasády
Skeletová konstrukce vnitřních příček
Konstrukce střechy vč. střešní krytiny a klempířských prací
Konstrukce podlahy vč. ochrany proti vlhkosti
Výplně a vnější opláštění vnitřních příček
Okna, vchodové dveře, skleněné prvky neotvíratelé
Silnoproudé a slaboproudé rozvody elektroinstalace
Rozvody vodovodu a kanalizace
Vnitřní záklopy stěn a stropů sádrovláknitými deskami
Broušení a tmelení sádrovláknitých desek
Instalace zásuvek, vypínačů a příprava na osvětelní
Instalace vytápění
Interiérové dveře a zárubně
Sanita a zásobník TUV
Podlahová krytina
Obložení koupelny
Vnitřní parapety
Vybavení koupelny zařizovacími předměty
© Celoroční mobilní domy 2022