Časté dotazy

TECHNICKÉ INFORMACE

S ohledem na to, že domy kompletně montujeme ve vyhřívané hale s konstantní roční teplotou, probíhá stavba v ideálních podmínkách, rychleji a především s úsporou nákladů. Stavba není vystavena výkyvům počasí a nestane se, že by do ní v průběhu kompletace například zateklo.

S ohledem na to, že mobilní domy konstruujeme s ohledem na nutnost přepravy, je konstrukce domu propracovanější a odolnější než je tomu u klasických dřevostaveb. Díky tomuto řešení naše domy zvládají převoz naprosto bez problémů a jsou staticky velice odolné.

Výrobu mobilních domů opíráme o mnohaletou praxi ve výstavbě dřevostaveb. Konstrukce se skládá z průmyslově sušených a lepených KVH hranolů. Minimální životnost domu je 80 let.

Všechny naše domy splňují nízkoenergetický standard bydlení. Disponují kvalitní izolací, díky které jsou náklady na vytápění minimální. Díky ploše domu do 50m2 navíc není nutné dům opatřovat energetickým štítkem, se kterým jsou spojeny způsoby vytápění s vysokými pořizovacími cenami (tepelné čerpadlo, fotovoltaika atd.)

S ohledem na to, že domy vyrábíme modulovým způsobem, jsme schopni jednotlivé díly naprojektovat a vyrobit tak aby se daly moduly spojit či aby dům mohl do budoucna růst s majiteli právě za pomoci přidávání dalších modulů.

Dům Vám rádi sestavíme na míru. Teda jakékoliv Vaše individuální připomínky po konzultaci s našimi techniky rádi zapracujeme. Většinu domů realizujeme na míru klientům.

Vše závisí na objednaném stupni dokončení mobilního domu. Například v nejoblíbenější variantě „Standard“ stačí dům dovybavit kuchyňskou linkou, nábytkem, namontovat vnitřní osvětlení a můžete bydlet.

S ohledem na to, že většinu domů realizujeme dle požadavků klienta, jsou posuny oken, dveří či příček samozřejmostí. Vždy však po konzultaci s našimi odborníky.

Podlaha je nadstandardně zateplena a její složení je uzpůsobeno tak, aby nevznikaly tepelné mosty. Přes podlahu, stěny ani strop neprostupuje chlad. Na kvalitní izolaci speciálně dbáme.

V rámci modifikace fasády jsme plně otevřeni vašim návrhům a požadavkům. S nadhledem řečeno, jsme schopni dům opatřit jakýmkoliv typem fasády dostupným na trhu. Nejčastěji však realizujeme fasády z materiálů, které máme otestovány mnohaletou praxí a toto doporučujeme i klientům.

Všechny mobilní domy vyrábíme v naší hale v Olomouci. Máte-li zájem o osobní schůzku ve výrobě, rádi se s Vámi dohodneme na jejím termínu.

PLATBY A TERMÍNY

Dodací doba je závislá na množství objednávek. Ve většině případů jsme schopni dům vyrobit do 3-4 měsíců od podpisu smlouvy.

Samozřejmě toto možné je, hypotéku jsme schopni Vám zajistit ve spolupráci s partnerskou bankou. Jedná se o standardní hypoteční úvěr. Aby bylo možno při čerpání hypotéky ručit mobilním/modulovým domem, je nutný jeho zápis do katastru nemovitostí. Pokud dům v katastru nemovitostí zapsaný nebude, lze v rámci čerpání hypotéky ručit jinou nemovitostí (pozemek, byt, dům..)

Snížená sazba DPH 12% je uplatněna pro rodinné domy určené k trvalému bydlení. Stavba musí být realizována na základě ohlášení stavby (domy do 150m2) nebo stavebního povolení (domy nad 150m2). V dalších případech (například je-li stavba využita za účelem rekreace), je účtována sazba DPH 21%.

Při podpisu rezervační smlouvy je účtována záloha ve výši 20% z ceny domu. Před zahájením výroby je účtováno 70% z ceny domu a 10% účtujeme po kompletním usazení domu a jeho předání.

Do ceny domu nezahrnujeme náklady, které jsou pro každého klienta individuální. Jedná se o náklady spojené s naložením domu, převozem, realizací základů (doporučujeme betonové patky), usazením na pozemek a připojení na inženýrské sítě. V případě zájmu rádi vypracujeme kalkulaci na míru pro tyto činnosti.

S ohledem na variabilní ceny vstupů vždy garantujeme připravenou cenovou nabídku po dobu 30ti dnů.

USAZENÍ NA POZEMEK

Při přepravě domu je nutné využití kamion (cena = 190,-/km) a doprovodného vozidla (cena = 30,-/km). Ceny jsou uvedené bez DPH (12 % u rodinného domu, 21 % ostatní). K ceně přepravy je nutno připočítat vyřízení povolení pro nadrozměrný náklad (cena = 5000,-).

Pro přípravu betonových patek na kterých bude dům usazen nejčastěji předáváme klientům projekt, podle kterého si patky mohou realizovat svépomocí nebo oslovit lokální specialisty. Pokud ale máte zájem, jsme schopni patky připravit v ceně do 70 000,- (+ DPH). Cena základových konstrukcí je stanovena pro rovinatý pozemek. Cena bude vypočítáná vždy konkrétně dle lokality a složitosti terénu.

Důležité je být v souladu s územním plánem. Pokud pozemek je dle územního plánu určen k výstavbě rodinného domu, jde nejčastěji vše ohlášením stavby. Pokud je pozemek určen k výstavbě objektu k rekreaci, je možné jít cestou územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, kdy řešíme pouze umístění stavby na pozemku. A Priori však vždy platí – být v souladu s územním plánem a se zvyklostmi stavebního úřadu.

V rámci vyřízení stavebního povolení dodáme našim klientům všechny potřebné podklady. Většina klientů si stavební povolení vyřizuje svépomocí, pokud však máte o vyřízení zájem, jsme schopni toto zajistit.

Naše domy jsou pro připojení na IS kompletně připraveny. Samotné připojení je však ideální řešit s místními specialisty.

Pokud je dům pevně spojen se zemí (zděné základy, stálé napojení na přívod vody či kanalizaci), spadá do odpisové skupiny 4. Pokud je dům napojen jen provizorně (usazení lze lehce rozebrat a bez jakýchkoliv problémů, škod a ztrát jej převést), lze použít odpisovou skupinu 2.

© Celoroční mobilní domy 2022